Indywidualne

kursy nurkowania

504033754


Płetwonurkowanie  z  wykorzystaniem  sprężonego  powietrza  lub innych mieszanin oddechowych nie może uprawiać osoba, która nie ukończyła kursu, nie  zdała  egzaminu  końcowego  i  nie  otrzymała licencji lub nie doskonali i  nie  poszerza  zdobytej  wiedzy  poprzez aktywne nurkowanie.

Każda   osoba  chcąca  uprawiać  płetwonurkowanie  musi ukończyć szkolenie prowadzone przez uprawnionego do tego instruktora oraz spełnić  wymagania  zgodne  z  lokalnym  prawem.   Wszystkie kursy  dla  dzieci i dorosłych prowadzone  są  według standardów International  Association  of  Nitrox  and  Technical  Diving.

Na stronie znajdą Państwo specjalizacje nurkowe oraz kursy nurkowania mające na celu naukę  oraz  wdrażanie procedur w celu zapewnienia sobie i partnerowi bezpieczeństwa podczas nurkowania. Wszystkie zajęcia planowane są tak, aby uniknąć konieczności przechodzenia procedury dekompresji.