biale - BalticDive. Kursy nurkowania w Elblągu

Idź do spisu treści

Menu główne

biale

WIEDZA

Jezioro Białe Filipowskie – jezioro we wschodniej Polsce, położone we wschodniej części Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej, 7 km na południe od miejscowości Włodawa przy wsi Okuninka. Jezioro położone jest w dorzeczu rzek: Tarasienka – Włodawka – Bug – Narew – Wisła. Jezioro jest zbiornikiem bezodpływowym i bez dopływowym, okresowy dopływ jeziora Białego od lat jest wyschnięty. Misa jeziora Białego utworzona jest na podłożu kredowym. Długość linii brzegowej to 4262 metry.

Charakterystyka

warde piaszczyste dno oraz wąska strefa brzegowa sprawiają, że rozwój roślinności wodnej w jeziorze Białym jest znikomy. Fragmenty szuwaru złożonego głównie z pałki wąskolistnej, trzciny pospolitej i oczeretu jeziornego, wykształciły się jedynie w północno-zachodniej i zachodniej części jeziora. W innych miejscach występują wyłącznie niewielkie skupiska oczeretu jeziornego. Miejscami na brzegu i w górnej części litoralu luźny kobierzec tworzy ponikło błotne. Głębiej łąkę podwodną w wielu punktach budują ramienice[potrzebny przypis]. W strefie przyjeziornej przeważają czyste, piaszczyste plaże. Jedynie na północno-zachodnim brzegu występuje łąka. Obszar ten (obecnie położony poza terenem zlewni) oddzielono od jeziora groblą i poddano zabiegom hydrotechnicznym (melioracje).
Występują tu takie gatunki ryb jak: sielawa, ukleja, płoć, wzdręga, leszcz, karp, okoń, węgorz, szczupak, miętus pospolity, lin, karaś srebrzysty i złoty, sum.

Dojazd

W odległości 1,5km na zach. od skrzyżowania drogi regionalnej nr 652 Suwałki-Olecko z traktem na Przerośl znajduje się wąski, polny dukt, który prowadzi do gosp. rolnego, położonego w odległości ok. 400m po prawej stronie drogi. Tuż przed wjazdem do zabudowań skręcamy w lewo by po 350m dotrzeć do niewielkiego kąpieliska.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego