Deep Diver - BalticDive. Kursy nurkowania w Elblągu

Idź do spisu treści

Menu główne

Deep Diver

SZKOLENIA > Podstrony

Cel kursu
Program jest przeznaczony do przygotowania odpowiedzialnego nurka, który planuje nurkować do maksymalnej głębokości 39 metrów z użyciem powietrza;
Kurs nurkowania IANTD Deep Diver uczy procedur, technik, daje wiedzę teoretyczną oraz uczy planowania nurkowań głębokich. Zachowując w powszechnie przyjętą maksymalną głębokość sportowych nurkowań powietrznych jaką jest 39m, jest pierwszym na świecie programem dającym dobre przygotowanie do tego typy nurkować od strony procedur i technik;
Jest zalecane, żeby program ten był uczony w połączeniu z programem IANTD EANx Diver, IANTD Recreational Trimix Diver lub IANTD Advanced Nitrox Diver;
Program przygotowuje nurka do nurkowań w zakresie głębokości do 39m.
Wymagania
Kandydat musi być certyfikowany jako IANTD Advanced Open Water Diver lub równorzędny;
Kandydat musi posiadać zalogowane minimum 10 nurkowań;
Ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów lub 12 lata dla programów młodzieżowych;
Ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania

Teksty
Podręcznik IANTD Deep Diver z odpowiednim Zeszytem Ćwiczeń, lub porównywalny zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Nadzorczą IANTD (pisemne oświadczenie musi być dostarczone z Siedziby Głównej IAND, Inc./IANTD)

Przebieg szkolenia
Wszystkie wymagane zajęcia teoretyczne muszą być ukończone;
Ten program musi zawierać przynajmniej 100 minut czasu dennego wykonanego w podczas minimum 4 nurkowań, z których co najmniej dwa muszą być wykonane do głębokości pomiędzy 30m i 39m.
Maksymalnie 4 studentów przypadających na jednego instruktora podczas nurkowania. Współczynnik ten może być zwiększony o 2 na każdego asystującego IANTD Divemastera aż do 8, jeśli instruktor wykorzystuje do pomocy dwóch IANTD Divemasterów;
Żadne nurkowanie nie może być głębsze niż 39 metrów;
Nie może być wykonane żadne nurkowanie wymagające obligatoryjnej dekompresji dłuższej niż 3 minuty, dopóki program nie jest łączony z programem Advanced EANx lub Advanced Recreational Trimix.

Zajęcia praktyczne
Wszystkie ćwiczenia w wodach płytkich muszą być wykonane poprawnie przed nurkowaniem na wodach otwartych;
Płynąć po powierzchni w pełnym sprzęcie SCUBA przez co najmniej 5 minut;
Określić swoje minutowe zużycie gazu (RMV) na podstawie ubytku gazu w butlach po płynięciu przez 10 minut na stałej głębokości;
Zademonstrować następujące techniki poruszania się: modyfikowany kraul, modyfikowana żabka, modyfikowany delfin, standardowy kraul z biodra;
Zademonstrować odpowiednią kontrolę pływalności przez:
Kontrolowane wynurzenie z zachowaniem stałej prędkości 6 metrów na minute;
Zatrzymanie się w toni na stałej głębokości przez czas 3 minut;
Przepłynąć dystans 23 metrów w pełnym sprzęcie bez maski;
Postawić boję dekompresyjną w czasie mniejszym niż 2 minuty;
Wykonać procedurę dzielenia gazem. Jeśli używany jest aparat o obiegu zamkniętym, muszą być wykonane odpowiednie modyfikacje odpowiednie do stosowanego typu sprzętu:
Podczas symulowanego braku gazu (bez wdechu, z powolnym wydechem) przepłynięcie dystansu co najmniej 15m do partnera i przejście na oddychanie z jego automatu. Jeśli używane są aparaty o obiegu zamkniętym, wykonanie procedury odpowiedniej dla używanego aparatu. Po przejściu na oddychanie z automatu partnera płynąć co najmniej 4 minuty z zachowaniem normalnej prędkości poruszania się;
Powtórzyć poprzednie ćwiczenie w sytuacji, kiedy nurek bez gazu ma częściowo zalaną maskę (lub brak maski w ogóle).
Wykonać procedurę zakręcania zaworów: zamknąć podstawowy automat, zmienić automaty, otworzyć podstawowy automat, zamknąć zapasowy, zmienić automaty, otworzyć zapasowy. Jeśli używany jest zestaw dwu butlowy z łącznikiem rozdzielnym procedurę odpowiednio zmodyfikować. Powtarzać tak długo, dopóki czas całej procedury nie będzie krótszy od 2 minut;
Zakręcić i odkręcić każdy z zaworów podczas każdego nurkowania;
Co najmniej 2 razy postawić boję dekompresyjną;
Zdjąć i założyć BC na powierzchni wody na co najmniej jednym nurkowaniu;
Podczas każdego nurkowania utrzymywać stałą prędkość wynurzania 9 m/minutę lub mniej.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego