Divemaster - BalticDive. Kursy nurkowania w Elblągu

Idź do spisu treści

Menu główne

Divemaster

SZKOLENIA > Podstrony

Cel kursu
1. Program stanowi kontynuację kształcenia dla osób chcących nadzorować nurków IANTD na poziomie:
Open Water Diver, EANx Diver, Advanced EANx Diver oraz Deep Air Diver.
2. IANTD Divemasters może nadzorować, wspierać oraz asystować przy wszystkich programach IANTD
Open Water Diver, jednakże sam nie może prowadzić ćwiczeń, chyba że pod kontrolą odpowiedniego
Instruktora IANTD.

Wymagania wstępne

1. Stopień IANTD Advanced EANx, Diver First Aid, Oxygen Provider oraz Rescue lub stopień równoważny. Zalecane jest posiadanie uprawnień w dwóch dowolnych Programach Specjalizacyjnych IANTD.
2. Kandydat musi mieć udokumentowane przynajmniej 60 wykonanych nurkowań.
3. Ukończone 18 lat.
4. Ważne badania lekarskie dopuszczające do płetwonurkowania

Teksty


1. Zeszyt Ćwiczeń IANTD EANx Divemaster lub porównywalny zestaw materiałów zatwierdzony pisemnie przez Radę Nadzorczą IANTD (pisemne oświadczenie musi być dostarczone z Siedziby Głównej IAND, Inc./IANTD).
2. Standardy oraz Procedury IANTD.

Przebieg szkolenia

1. Program składa się z minimum 100 minut czasu dennego, podczas którego kandydat musi asystować przy nurkowaniach lub ćwiczeniach, prowadzonych zgodnie ze standardami IANTD, pod nadzorem Instruktora IANTD.

Wymagania sprzętowe

1. Jeden z drugich stopni, stanowiących podstawowe źródło gazu, musi być skonfigurowany z wężem mającym przynajmniej 1,5m długości (dłuższe węże są zalecane). W przypadku używania przez kandydata rebreather’a, musi być on wyposażony w odpowiedni zapas gazu.

Ograniczenia szkolenia

1. Żadne nurkowanie nie może być wykonane na głębokości większej niż 39m.
2. Muszą być zachowane wszystkie odpowiednie przystanki bezpieczeństwa oraz przystanki dekompresyjne.

Wymagania dotyczące odnowienia uprawnień

1. Coroczne asystowanie przynajmniej przy dwóch kursach IANTD.
2. Coroczne wykonanie przynajmniej 12tu nurkowań, podczas których nie pełni się roli Divemastera.
3. Posiadanie ważnego ubezpieczenia oraz opłaconych składek członkowskich IANTD.

Zajęcia praktyczne

1. Zajęcia w wodach ograniczonych muszą zostać ukończone zanim przystąpi się do nurkowań w wodach otwartych.
2. Przepłynięcie w symulowanej sytuacji braku powietrza dystans 18m i rozpoczęcie procedury dzielenia się gazem. Kontynuując płynięcie przez kolejne 10min zachować prędkość 17m na minutę.
3. Poprawne zademonstrowanie wyciągnięcia nurka z głębokości 6m na powierzchnię, włączając w to zdjęcie sprzętu. Holowanie nurka na dystansie 30m z symulowanym sztucznym oddychaniem.
4. Sprawne przedstawienie ćwiczeń z zakresu kursu Deep Air oraz Adanced EANx Diver.
5. Asystowanie przy ćwiczeniach szczegółowo omówionych w każdym z programów.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego