miedwie - BalticDive. Kursy nurkowania w Elblągu

Idź do spisu treści

Menu główne

miedwie

WIEDZA

Miedwie (niem. Madüsee) – jezioro w południowo-zachodniej części Pobrzeża Szczecińskiego na Równinie Pyrzyckiej.

Powierzchnia zwierciadła wody obejmuje 35 km²[3] (piąte co do wielkości w Polsce, drugie po jeziorze Dąbie w województwie zachodniopomorskim). Jezioro leży na wysokości 14 m n.p.m., a jego głębokość wynosi 43,8 m, co daje największą w Polsce kryptodepresję (29,8 m p.p.m.)[4]. Linia brzegowa ma długość ok. 39 km (maks. szerokość 3,2 km), brzegi są bezleśne, w południowej części bagniste. Przez Miedwie przepływa rzeka Płonia, z większych cieków uchodzą do niego Ostrowica, Miedwinka, Gowienica Miedwiańska, Rów Kunowski. W okolicach Żelewa znajduje się ujęcie wody pitnej dla mieszkańców Szczecina

O
becny zbiornik jest pozostałością dawnego wielkiego akwenu, tzw. Zastoiska Pyrzyckiego, w którym gromadziły się wody topniejącego lądolodu. Jeziorzysko to (zwane również Pramiedwiem) obejmowało początkowo również obszar obecnego jeziora Płoń, a jego poziom był o 3 m wyższy od obecnego, jednakże stopniowo zmniejszało swoją wielkość. Do 1746 powierzchnia jeziora wynosiła prawie 4,2 tys. ha przy poziomie 16,5 m n.p.m., lecz w połowie XVIII wieku król Fryderyk Wielki zarządził meliorację okolic jeziora oraz regulację rzeki Płoni w celu pozyskania żyznych ziem dla rolnictwa. W wyniku działań Davida Gilly’ego powierzchnia jeziora zmniejszyła się o 575 ha, a poziom wody obniżył się o 2,5 m, w wyniku czego powstały nowe jeziora Będgoszcz, Zaborsko i Żelewko połączone Płonią. W 1959 roku zniszczono próg na ujściu rzeki Płoni co poskutkowało obniżeniem poziomu wody o ok. 36 cm.

W czasach II wojny światowej nad jeziorem funkcjonowała torpedownia warsztatów torpedowych Gerätewerke Pomeren Madüsee pracująca na potrzeby początkowo Luftwaffe a po 1944 również Kriegsmarine
53°18′13,87″N 14°52′51,19″E. Na wschodnim brzegu w Kluczewie do roku 1993 mieściła się baza lotnicza Armii Czerwonej, która nie posiadając oczyszczalni ścieków miała wpływ na wzrost zanieczyszczenia wód jeziora (nośnikiem ścieków była wpływająca do jeziora niewielka rzeczka Gowienica Miedwiańska).

W 1976 roku wybudowano jaz, który reguluje odpływ wody z Miedwia. Od tego czasu trwa okres podwyższonych stanów średnich, występują większe wahania poziomu wód, oraz bardziej rozłożonym w czasie występowaniem stanów wysokich (wyższe lustro wody latem oraz brak stanów niskich w miesiącach wiosennych).
W latach 2003–2006 na Miedwiu obowiązywał zakaz używania jednostek pływających z napędem spalinowym w odległości 200 m od brzegu z wyjątkiem podejść do pomostów i przystani.


Opis nurkowy
Jezioro zamieszkuje wiele gatunków ryb, m.in.[11]: sieja miedwiańska (gatunek autochtoniczny), sielawa, szczupak, okoń, węgorz, jaź, karp, krąp, lin, miętus pospolity, płoć, sandacz i leszcz oraz 2 gatunki skorupiaków żyjących, poza Miedwiem, w wodach alpejskich i w Skandynawii. W końcu lat 40. XX wieku w akwenie znaleziono następujące organizmy reliktowe: Mysis oculata v. relicta, pontoporeja czarnooka, Pallasea quadrispinosa.
Największą atrakcją jest wrak kutra z początków II wojny światowej lezący na głębokości 18 metrów.  Opływając wrak dookoła na rufie zauwarzymy
kolumne windy z bomem służącym do wyciągania torped. Jeżeli najdzie nas chęć do wpłynięcia do obiektu musimy uważać na tumany wzbijającego się mułu. płynąc w strone dziobu zachaczymy o sterówke a w części dziobowej znajduje się kolejne pomieszczenie. Na prawej burcie jednostki, tuż obok schodków do sterówki, znajduje się wejście do maszynowni. Doświadczeni nurkowie mogą pokusić się o przepłynięcie przez nią ku włazowi znajdującemu się na pokładzie rufowym. Pamiętajmy jednak, że jest to dość trudne przedsięwzięcie z uwagi na ciasnotę panującą wewnątrz i liczne wystające elementy, o które łatwo zaczepić sprzętem.
Oprócz tego w jeziorze można zobaczyć poniemiecką betonową torpedownię wspartą na dębowych palach (12 metrów pod wodą), gdzie Niemcy prowadzili próby z napędami w torpedach.
Aby nurkować z brzegu w rejonie torpedownii oraz wraku trzeba dostać się na teren jednostki wojskowej
i postarać się o przepustke. Widoczność nie jest powalająca dochodzi do 4 m. Jednak musimy pamiętać ze znajduje się tam ujęcie wody dla miasta a wg ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne obowiązuje tam zakaz uprawiania sportów wodnych.


Jednak gdybyśmy sie pokusili warto zasięgnąć radą
Pana Igora Wróblewskiego który z chęcią zawiezie nas na ten wrak:
tel. 0694 731 275

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego