Nitrox Diver - BalticDive. Kursy nurkowania w Elblągu

Idź do spisu treści

Menu główne

Nitrox Diver

SZKOLENIA > Podstrony

Cel kursu

Program kursu dostarcza nurkom sportowym wiedzy odnośnie bezpiecznego wykorzystania sztucznych mieszanin gazowych typu EAN przy nurkowaniach w granicach głębokości do 39m.
Nurek jest przygotowany do użycia specjalnych mieszankowych tabel dekompresyjnych lub tabel i komputerów powietrznych.
Program IANTD EANx Diver może być wykładany osobno lub może być połączony z różnymi programami IANTD Advanced oraz ze Specjalnościami IANTD;
Program uczy wykorzystania mieszanin w zakresie 21% do 40% telnu.

Wymagania

Kandydat na nurka musi być certyfikowany jako Open Water Diver;
Ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów lub 12 lata dla programów młodzieżowych;
Ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania

Teksty

Podręcznik IANTD Enriched Air Nitrox z odpowiednim Zeszytem Ćwiczeń, lub porównywalny zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Nadzorczą IANTD (pisemne oświadczenie musi być dostarczone z Siedziby Głównej IAND, Inc./IANTD)

Przebieg szkolenia

Wszystkie wymagane zajęcia teoretyczne muszą być ukończone;
Program pokrywa wykorzystanie mieszanin o zawartości tlenu od 21% do 40%, jednak główny nacisk położony jest na EAN 32 i EAN 36;
Jest zalecane, żeby wszyscy nurkowie wykonali dwa nurkowania z wykorzystaniem EAN z zawartością tlenu pomiędzy 24% a 40%.


Wymagania sprzętowe

Takie same jak w Wytycznych Ogólnych programów sportowych IANTD. Sprzęt wykorzystywany podczas kursu musi być odpowiedni do warunków i prezentować dobry stan techniczny.

Ograniczenia szkolenia

Żadne nurkowanie nie może być głębsze niż wcześniejsze kwalifikacje studenta lub 39 metrów, którekolwiek jest mniejsze;
Nie może być wykonane żadne nurkowanie wymagające obligatoryjnej dekompresji dłuższej niż 3 minuty, dopóki program nie jest łączony z programem Advanced EANx lub Advanced Recreational Trimix.
Żadne nurkowanie nie może być wykonane do ciśnienia parcjalnego tlenu powyżej 1.6 ata

Certyfikacja

Student jest certyfikowany po zakończeniu części teoretycznej oraz pozytywnym zdaniu egzaminu pisemnego.

Zajęcia praktyczne

Jeśli wykonywane są zajęcia w wodach otwartych, instruktor jest zobowiązany do wykorzystania tabel EANx IANTD lub planowania nurkowania tak jak dla powietrza, z podkreśleniem bezpieczeństwa fizjologicznego takiego rozwiązania;
Jeśli wykonywane są nurkowania w wodach otwartych, student jest zobowiązany do zaplanowania nurkowania dla określonych, pomierzonych samodzielnie przez niego mieszaninach.

1.Po zakonczeniu kursu kazdy otrzyma certyfikat uznawany na całym świecie.
2. W cene kursu wliczony jest sprzęt oraz materiały w wersji elektronicznej.
3. To co powinien zabrac ze sobą kursant to dobry humor:)

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego