Open water diver

Podstawowy kurs szkoleniowy dla osób, które zamierzają zastać płetwonurkami i nurkować bezpiecznie z użyciem sprzętu SCUBA. Kurs kładzie szczególny nacisk na wpojenie podstawowej wiedzy oraz wyćwiczenie podstawowych umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia bezpiecznego nurkowania, jak również podejmowania kolejnych wyzwań i odkrywania ciekawostek podwodnego świata.
Po ukończeniu kursu Open Water  Diver nurek jest przygotowany do korzystania z powietrza lub mieszanin gazowych typu EANx o zawartości tlenu od 21% do 40% na głębokości do 18 metrów. Po ukończeniu kursu kandydat otrzymuje certyfikat ISO uznawany na całym świecie.

Advanced Open Water Diver

Kurs stanowi kontynuację nauki, umożliwiając nurkowi IANTD Open Water (Nitrox) Diver rozwijanie swoich umiejętności w wodzie poprzez zdobywanie większej ilości doświadczeń w warunkach kontrolowanych.
Kurs przygotowuje do nurkowań w zakresie głębokości do 30m. Warunkiem odbycia kursu jest ukończenie 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych. Dla stopnia Młodzieżowego konieczne jest ukończenie 12 lat.  

Kandydat musi mieć licencję Open Water (Nitrox) Diver lub *CMAS bądź inną odpowiadającą RSTC Entry Level Diver;

rescue diver

Program kursu rozwija umiejętności ratowania partnera oraz samo ratownictwa. Podczas kursu nauczysz się jak postępować w sytuacjach awaryjnych, zapoznasz się z procedurami ratownictwa dzięki czemu będziesz mógł pomóc partnerowi, którego życie może być zagrożone. Program kursu uczy m.in. radzenia sobie z spanikowanym nurkiem, metod holowania, resuscytacji oddechowej . Kurs uprawnia do nurkowania na głębokość 18 metrów. 

Kandydat musi mieć ukończone  18 lat (lub 15 lat + pisemna zgoda opiekunów)  

Stopień IANTD Advanced Open Water Diver lub równoważny innej organizacji oraz zalogowane przynajmniej 10 nurkowań

deep diver

Program polega na przygotowaniu odpowiedzialnego nurka, który planuje nurkowania na maksymalną głębokość 39 metrów z użyciem sprężonego powietrza. Kurs ten uczy technik, procedur oraz dostarcza wiedzy na temat planowania głębokich nurkowań z użyciem zestawu dwu butlowego.

Warunki odbycia kursu.

Wiek – ukończone 18 lat (lub 15 lat + pisemna zgoda opiekunów)Kandydat musi mieć licencję Advanced Open Water Diver, ważne badania lekarskie oraz przęt zgodny z konfiguracją na stopień Deep Diver.

nitrox diver

Kurs nitrox diver przygotuje Cię do bezpiecznego nurkowania na mieszaninach nitroxowych, o zawartości tlenu do 40%. W trakcie kursu poznasz zasady doboru właściwego Nitrox’u oraz korzyści jego stosowania. Dowiesz się jak twoje nurkowania bezdekompresyjne mogą być dłuższe, a przerwy powierzchniowe krótsze.

wymagania

ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych, aktualne (nie starsze niż 12 miesięcy) badania lekarskie dopuszczające do nurkowania, ukończony kurs OWD dowolnej organizacji. W przypadku junior 12 lat.

divemaster

Jest to pierwszy krok w kierunku profesionalnego nurkowania. Program stanowi kontynuację kształcenia dla osób chcących nadzorować nurków IANTD na poziomie: Open Water Diver, EANx Diver, Advanced EANx Diver oraz Deep Air Diver.
Divemasters może nadzorować, wspierać oraz asystować przy wszystkich programach IANTD Open Water Diver, jednakże sam nie może prowadzić ćwiczeń, chyba że pod kontrolą odpowiedniego Instruktora IANTD.

wymagania.

Advanced EANx, Diver First Aid, Oxygen Provider oraz Rescue.

dry suit diver

Nurkowanie w suchym skafandrze umożliwi Ci odkrycie przyjemności nurkowania w akwenach, które były dotychczas niedostępne ze względu na zbyt niską temperaturę.  Na zajęciach dowiesz się na temat doboru i rodzaju suchych skafandrów, technice nurkowania oraz sytuacjach awaryjnych podczas nurkowania.  Nurkowanie w tego typu  skafandrze umożliwi ci przedłużenie sezonu nurkowego, możliwość głębszego i dłuższego penetrowania wybranych akwenów a nawet nurkowanie pod lodem dzięki zapewnieniu komfortu termicznego. 

wymagania.  wystarczy mieć podstawowy kurs nurkowania