Open water DPV - BalticDive. Kursy nurkowania w Elblągu

Idź do spisu treści

Menu główne

Open water DPV

SZKOLENIA > Podstrony

Cel
Program ten jest przeznaczony do prowadzenia szkolenia w zakresie wykorzystania Diver Propulsion pojazdów (DPV'S) na wodach otwartych.
Używanie pojazdów w jaskiniach opisane jest na stronie 83  Iantd standards. Celem kursu jest uświadomienie, nauka  i pokazanie problemów jakie mogą wystąpić podczas posługiwania sie DPV.

Wymagania
- Musi mieć co najmniej 18 lat. (Wiek wymagany może być zniesiony w przypadku oświadczenia notarialnego).
- Muszą być zakwalifikowane jako IANTD Advanced Open Water Diver (lub równoważny) i mieć minimum 25 zalogowanych nurkowań.

Program
Program musi zawierać conajmniej 160 minut czau dennego w ciągu co najmniej 4 nurkowań.
Nawet jeżeli wymagania czasowe i umiejętności zostaną s spełnione w ciągu mniej niż 4 nurkowań, minimalne 4 nurkowania muszą być wykonane. Cała teoria musi być zrealizowana, w tym.

-
motywy i zagrożeńia podczas nurkowań DPV.
-
sprzęt konfiguracja i racjonalizację dla DPV.
- techniki i procedury podczas nurkowania.
- planowanie i zapotrzebowanie gazów DPV.

-
prace konserwatorskie przy Używaniu DPV,

1.
Nie może być nie więcej niż dwoóch studentów przypadających na jednego instruktora.
2. Żadne nurkowanie nie może być prowadzone na głębokościach większych niż kwalifikacj
e studenta.
3.
Ciśnienia parcjalnego tlenu nie może przekraczać 1,40 ATA podczas części roboczej nurkowania oraz nie może przekroczyć 1,61 ATA podczas dekompresji.
4.
Wszystkie nurkowania muszą być planowane w oparciu o najlepsze gazy z uwzględnieniem PO2, końcowego i wymagań dekompresji.
5. Studenci, którzy korzystają z komputerów nurkowych mus
również posiadać IANTD Dive Tables . Nurkowie bez komputera nurkowego muszą używać
Tabele nurkowe IANTD.
6. Wszystkie nurkowania muszą być zakończone w ciągu
kursu, zarówno wg. IANTD tlenu CNS% i OTU
7. Wszystkie odpowiednie przystanki bezpieczeństwa lub wymagane dekompresyjne muszą być wykonane.

Ćwiczenia
-
wykazać biegłość w następujących technikach napędowych: zmodyfikowany trzepotanie, zmodyfikowany żaba, zmodyfikowany Delfin, i standardowo utrzymywac DPV>
-
Wykonaj co najmniej dwie wiertarki (2) wymiana gazowa z wyboru instruktora.
-
Podczas korzystania DPV wykonaj co najmniej trzy (3) sposoby holowania, co najmniej dwa (2), z których są jednocześnie dzieląc gaz.
-
Wykazać doskonałość pływalności i trymu podczas korzystania z DPV.
-
Na co najmniej jednej (1) okazji drążenia out-of-gazu muszą być wykonywane bez dawcy zdając sobie sprawę z tego, czy jest to wiertarka lub
prawdziwy out-of-gaz sytuacji.

-
Podczas korzystania DPV wykonują dwa (2) sposoby holowania podczas udostępniania gazu.
-
Symulacja awarii wszystkich DPV w zespole.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego