Recreational Wreck Diver - BalticDive. Kursy nurkowania w Elblągu

Idź do spisu treści

Menu główne

Recreational Wreck Diver

SZKOLENIA > Podstrony


Cel kursu

Program przeznaczony jest do rozwijania umiejętności nurkowych w zakresie nurkowań wrakowych. Podczas kursu nurek upewnia się, że jest świadomy odpowiedzialności związanej z nurkowaniem wrakowym oraz przygotowany do podjęcia ryzyka. Program może być przeprowadzony z wykorzystaniem powietrza lub nitroxu;
Jeśli program jest połączony z programem IANTD EANx Diver lub jeśli student posiada uprawnienia EAN Diver,
student może używać mieszanin z zawartością tlenu pomiędzy 21 a 40%. Jeśli program jest połączony z programem IANTD Advanced EANx Diver lub jeśli student posiada uprawnienia Advanced EAN Diver, student może używać mieszanin z zawartością tlenu pomiędzy 21 a 40% podczas fazy dennej, a przystanki bezpieczeństwa lub przystanki dekompresyjne mogą być wykonywane na mieszaninach nitroxowych o zawartości tlenu do 50%.

Wymagania

1. Stopień IANTD Advanced Open Water Diver lub równorzędny
2. Zalogowanych co najmniej 20 nurkowań
3. Ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
4. Ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania

Przebieg szkolenia

1. Wykłady teoretyczne wraz z pokazem slajdów IANTD Course-specific Slides pokrywające zakres zagadnień z podręcznika IANTD Wreck Diver Student Kit lub IANTD Cavern Diver Student Kit.
2. W przypadku połączenia z kursem IANTD EANx Diver Program, lub gdy nurek posiada już certyfikat IANTD EANx Diver, można używać mieszanin o zawartości telnu w zakresie 21% do 40%.
3 W przypadku połączenia z kursem IANTD Advanced EANx Diver Program, lub gdy nurek posiada już certyfikat IANTD Advanced EANx Diver, można używać mieszanin o zawartości tlenu w zakresie 21% do 40% jako gazu dennego, natomiast do dekompresji mieszanin o maksimum 1.5 ata PO2.
4. Wszystkie wykłady muszą być zaliczone.
5. Wymagana lina poręczowa podczas nurkowania we wraku lub jaskini.
6. Minimum 120 minut czasu dennego w środowisku przestrzeni zamkniętej, w trakcie 4 do 6 nurkowań.
7. Ćwiczenia na lądzie:
a. Używanie liny poręczowej.
b. Podążanie wzdłuż liny poręczowej przy braku widoczności.
c. Symulacja wzbudzenia osadów dennych.


Wymagania sprzętowe

1. Zestaw dwubutlowy połączony lub butla z dwoma zaworami jest zalecana. Jeśli szkolenie odbywa się z wykorzystaniem aparatów obiegu zamkniętego, należy posiadać alternatywne źródło gazu w obiegu otwartym wystarczające do bezpiecznego zakończenia nurkowania.
2. Podstawowy automat oddechowy musi posiadać wąż od długości co najmniej 1m. Zalecenie jest posiadanie węża o długości 1.5 do 2m.
3. Podstawowy oraz rezerwowy kołowrotek
4. Przyrząd tnący (zalecany rezerwowy)
5. Dwa źródła światła

Ograniczenia szkolenia

1. Maksymalnie czterech studentów przypadających na jednego instruktora podczas nurkowania
2. Żadne nurkowanie nie może być głębsze niż 39 metrów;
3. Wszystkie wymagane przystanki bezpieczeństwa oraz przystanki dekompresyjne muszą być wykonane.


Zajęcia praktyczne

1. Przed nurkowaniem w przestrzeniach zamkniętych wszystkie ćwiczenia w wodach ograniczonych muszą być poprawnie wykonane.
2. Ćwiczenia technik pracy nóg: modyfikowany kraul, modyfikowana żabka (frog), modyfikowany delfin, kraul standardowy
3. Przepłynięcie dystansu 23 metrów bez maski.
4. Podczas symulowanego braku gazu (bez wdechu, z powolnym wydechem) przepłynięcie  dystansu co najmniej 15 metrów do partnera i przejście na oddychanie z jego automatu. Jeśli używane są aparaty o obiegu zamkniętym, wykonanie procedury odpowiedniej dla używanego aparatu. Po przejściu na oddychanie z automatu partnera płynąć co najmniej 60 metrów z normalną prędkością ok 18 m/min.
5. Dla nurkowania wrakowego – stawianie boi dekmpresyjnej.
6. Określanie SAC i RMV.
7. Ćwiczenia praktyczne w używaniu linki i kołowrotka.
8. Przy nurkowaniu w grotach – ćwiczenia w prowadzeniu linki poręczowej wraz z punktami mocowania (węzły)
9. Podążanie przy poręczówce z zamkniętymi oczami.
10. Dzielenie się gazem podczas poruszania się przy poręczówce – z otwartymi oraz zamkniętymi oczami.
11. Wykonanie ćwiczeń procedury “S” przed nurkowaniami.

www.balticdive.pl  kursy nurkowania w Elblągu

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego