Supervised Diver - BalticDive. Kursy nurkowania w Elblągu

Idź do spisu treści

Menu główne

Supervised Diver

SZKOLENIA > Podstrony

Cel kursu.

Kto może nauczać na tym kursie? Wymagane minimalne kwalifikacje instruktora: Open Water Diver Instructor.

A. Cel szkolenia


1.
Ten kurs nurkowania ma na celu zapewnić podstawowy trening dla osób chcących rozpocząć przygodę z nurkowaniem przy pomocy sprzętu SCUBA w najbliższym czasie.
2. Certyfikat uprawnia nurka do zejścia na maksymalną głębokość 12m  (40 stóp).
3. Po zakończeniu szkolenia nurek może nurkować jedynie pod bezpośrednim nadzorem Dive Mastera, Assistant Instructor’a, lub Instruktora, przy największej ilości nurków – czterech na jedną nadzorującą osobę, pod warunkiem, że jest ona w stanie utrzymać fizyczny kontakt z każdym z nurków przez cały czas nurkowania.
4. Certyfikowany Supervised Diver może uczestniczyć tylko w nurkowaniach, gdzie dostępny jest na powierzchni zestaw pierwszej pomocy, nie ma wymaganych przystanków dekompresyjnych a warunki są równe lub lepsze od tych, jakie miał w czasie treningu.


B. Wymagania wstępne


1. Wiek minimum 15 lat (konieczne oświadczenie rodziców/opiekunów) lub 12 lat na stopień Junior.
Minimum 18 lat bez zgody rodzica/opiekuna.


C. Przebieg szkolenia


1. Wszystkie tematy wykładów w zakresie Supervised Diver muszą zostać omówione a wszystkie ćwiczenia w wodzie zaliczone. Ćwiczenia powtarzane są do momentu uzyskania sprawności w wymaganych umiejętnościach.
2. Konieczna umiejętność konfigurowania i montowania sprzętu.
3. Wszystkie ćwiczenia powinny być prowadzone najpierw w wodach ograniczonych, potem dopiero w otwartych.
4. Program musi zawierać minimum of 40 minut czasu dennego w wodach otwartych, podczas minimum dwóch nurkowań. Czas pobytu pod wodą podczas każdego z nurkowań nie powinien być mniejszy niż 15 minut.
5. Zaliczony egzamin pisemny i ustny.
6. Zaliczone ćwiczenia na lądzie:
a. Montaż i demontaż ekwipunku.
b. Przeprowadzenie partnerskiej kontroli przed nurkowaniem.
c. Właściwe obchodzenie się ze sprzętem po nurkowaniu.
D. Wymagania sprzętowe
1. Jak w specyfikacji ogólnej dla szkoleń sportowych.


E. Ograniczenia


1. Maksimum 6 kursantów na 1 instruktora. Ilość może być zwiększona o 2 na każdego asystującego w szkoleniu IANTD Divemastera lub Assistant Instructor’a, przy maksimum 10 kursantach przy 2 IANTD Divemaster’ach lub Assistant Instructor’ach na jedną sesję treningową. Ta ilość może być zmniejszona decyzją instruktora z uwagi na warunki pod wodą lub inne istotne czynniki, taka by możliwy był stały nadzór i kotrola ćwiczących lub spełnione lokalne przepisy. Fizyczny kontakt instruktora z każdym z ćwiczących musi być zawsze możliwy.
2. Na żadnym z nurkowań nie może być przekroczona głębokość 12 m.
3. Wszystkie nurkowania muszą być prowadzone w ramach limitów bez-dekompresyjnych, stosowanie do table dekompresyjnych IANTD.
4. Wymagane przystanki bezpieczeństwa muszą być wykonane.
5. Podczas wszystkich nurkowań tempo wynurzania 9 metrów na minute lub mniejsze.
6. Wszystkie nurkowania w wodach otwartych muszą być prowadzone w miejscu zapewniającym bezpośrednie wynurzenie na powierzchnię oraz pod ciągłym nadzorem bezpośrednim instruktora.


F. Ćwiczenia praktyczne


1. Przepłynięcie 50 metrów bez użycia maski, płetw i rurki oraz innych pomocy. Do wykonania przed nurkowaniem w wodach otwartych.
2. Unoszenie się na wodzie bez wysiłku przez minimum 5 minut  bez użycia maski, płetw i rurki oraz innych pomocy. Do wykonania przed nurkowaniem w wodach otwartych.
3. Wejście do wody, wyjście z wody.
4. Używanie maski i wydmuchanie wody z maski.
5. Używanie rurki i wydmuchanie wody z rurki.
6. Wykonanie minimum dwóch technik pływania w płetwach.
7. Ćwiczenia w sygnałach komunikacyjnych.
8. Przepłynięcie w sprzęcie ABC dystansu 100 metrów po powierzchni.
9. Przepłynięcie 3 metry pod wodą, wynurzenie, wydmuchanie wody z rurki.
10. Przepłynięcie pod wodą 10 metrów w sprzęcie ABC bez wynurzenia.
11. Przepłynięcie po powierzchni 30 metrów w sprzęcie SCUBA z trzykrotną zmianą oddychania (automat/rurka).
12. Właściwe zanurzenie i wynurzenie.
13. W sprzęcie SCUBA w bezruchu – wydmuchanie wody z maski, zdjęcie i ponowne założenie maski, wydmuchanie wody z automatu, odzyskiwanie zgubionego II stopnia automatu.
14. Przepłynięcie pod wodą w sprzęcie SCUBA bez maski dystansu 9 m.
15. Ćwiczenia kontroli pływalności, pozycji pod wodą I na powierzchni, odpoczynku podczas pływania.
16. Podstawowe zasady kontroli wskaźników.
17. Przepłynięcie na powierzchni w kompletnym sprzęcie SCUBA dystansu 30 m. w pozycji na plecach.
18. Pionowe wynurzenie awaryjne podczas płynięcia w ABC z głębszego końca basenu.
19. Skośne wynurzenie awaryjne.
20. Ćwiczenia w używaniu zapasowego źródła gazu i dzieleniu się gazem (octopus, automat rezerwowy, zapasowa butla) – ćwiczenie w dzieleniu się gazem w obu rolach – jako dawca i biorca gazu.
Nurek symulujący brak gazu musi przepłynąć minimum 9 metrów (bez oddychania, z powolnym wydechem) do nurka podającego gaz i przprowadzić dzielenie się gazem na rezerwowym II stopniu. Pozostają w miejscu przez 3 oddechy a następnie płyną w normalnym tempie, dzieląc się gazem.
21. Szybkie zwlanianie pasa balastowego na powierzchni.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego